Varbergs radiostation i Grimeton upptogs år 2004 på UNESCO:s lista över världsarv. Svensk-amerikanen Ernst Alexandersson hade utvecklat en teknik för trådlös telegrafi som radiostationen i Grimeton kom att använda.

Besöket gjordes den 17 april 2013 och det inleddes med att vi fick lära oss att långvågssändaren med anropssignal SAQ, med sin alternator samt multipelantenn för långvåg, är unik som den enda bevarade radiostationen från tiden innan det fanns radiorör för höga effekter, dvs. innan kortvågen tagit över. Sändaren kommunicerade bara med trådlös telegrafi till en motsvarande station i USA och en av drivkrafterna var det stora antalet svenskar i USA som ville kunna kommunicera snabbare med sina släktingar än med brev. Grimeton blev platsen för stationen, då man önskade att storcirkeln till motstationen i USA skulle gå över öppet hav. Intressant var också att det hade funnits en mottagarantenn 13 km lång från centrala Kungsbacka ut mot Gällinge söder om Lyngnern. Med ett förenklat schema över Alexandersonanläggningen i handen förklarade vår medlem Karl-Gustav Strid i detalj hur anläggningen fungerade. Det var ett jättemaskineri för att producera den strålning som behövdes för att nå USA och vi fick lära oss att varje gång telegrafisten trycket på sin nyckel så belastades drivmotorn med 500 hästkrafter. Och det var en kort tid som en sådan anläggning krävdes för radiorören utvecklades mycket snabbt under mitten av 20-talet, men eftersom anläggningen fanns var den igång till 80-talet, under de sista åren för telegrafi till ubåtar. Karl-Gustav Strid var en av dem som medverkade till att vi har denna fantastiska anläggning kvar och alla uppmuntras att någon gång göra ett studiebesök där. Särskilt skulle vi vilja rekommendera ett besök en tisdagskväll under sommaren, då Föreningen Alexander GVV håller i en visning kl. 18.00-20.00. Under denna visningar startar de upp långvågssändaren för besökarna. Denna visningsserie börjar 26 juni och pågår varje tisdag fram till och med den 20 augusti.