Forum för tekniska fysiker var inbjudna till en presentation av IT-universitet och en förevisning och presentation av Visual Arena i Visual arenas lokaler, Lindholmen Science Park onsdagen den 2 maj 2012. I presentationen deltog något mindre än 15 medlemmar i Forum tekniska fysiker som fick en mycket spännande bild av både IT-universitet och Visual Arena. Läs mera under evenemang. Professor Jan Smith som är föreståndare för IT-universitetet gjorde en redovisning av både organisationen och utvecklingen av IT –universitet som är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom IT och kommunikation (IKT). Verksamheten var numera omfattande och alldeles särskilt lyftes område software engineering fram som ett mycket starkt område. Mia Leterius, projektledare för Visual Arena, Center of visualization gav sedan en ingående presentation av Visual arena vars vision är att är att skapa en visualiseringsmiljö i världsklass som erbjuder akademi, näringsliv och samhällsaktörer en gemensam arena för interaktion och innovation. En förevisning gjordes av hjärtat i anläggningen en 3 x 6 meter stora högupplösande skärm Skärmen har 3D funktion och kan användas för att t.ex visualisera en stad som vi också fick möjlighet att pröva.