Jag är uppvuxen i Jönköping. Jag tog studenten på reallinjen 1960 på Jönköpings HAL efter att först ha gått på flickskola.1960 började jag på Chalmers där jag blev civilingenjör 1965. Under studietiden engagerade jag mig mycket i föreningsliv och kamratliv och det var ett av skälen till att jag blev fördröjd. Mitt minne av Chalmersåren är mycket positivt och kamratskapet var på det hela taget fint. Jag gjorde att jättespännande examensarbete på bearbetning av mätningar från Råö tillsammans med Sven Bankel där jag gjorde det matematiska underlaget och Sven programmerade i algol-genius.

När jag blev klar fanns det gott om arbeten för civilingenjörer på andra platser i landet men tyvärr ingenting i Göteborg. Jag sökte jobb på Bofors, ASEA och SAAB och fastnade för ett arbete som systemingenjör på YPT-Z på SAAB i Linköping där man utvecklade provningsutrustning för systemen på Viggen. Det var mycket lärorikt men jag upptäckte efter en tid att denna typ av ingenjörsarbete inte stämde men mina intressen och eftersom jag arbetade med underlag för programmering på jobbet så kom jag att bli lärare för provingenjörer och det intresserade mig mycket. Det hade jag inte kunnat bli utan de gedigna kunskaperna från Chalmers.

Jag bestämde mig alltså för att bli lärare och gick därför 1967-1968 ett år på Lärarhögskolan vid Göteborgs universitet och skaffade mig behörighet att undervisa på gymnasienivå i matematik, fysik och elektroteknik. Min praktiktermin gjorde jag 1968 på Polhemsgymnasiet och på högstadiet på Nordhemsskolan. Folke Hjalmers och jag gifte ju oss 1966 så det var ytterligare ett skäl för att flytta till Göteborg. 1968 föddes vårt första barn och jag var hemma några månader men 1969 fick jag mitt första arbete i skolan på högstadiet på Torpskolan, Lerum.

1969 flyttade vi till Lidingö och jag fick en tjänst på Östra Reals Vuxengymnasium där jag i första hand arbetade deltid vilket gjorde det möjligt för mig att till stor del själv ta hand om barnen. Våra två döttrar föddes också under Lidingö-tiden. Arbetet på vuxengymnasium var mycket spännande och jag kände att jag verkligen kunde göra en insats för sådana som av olika skäl inte hade haft möjlighet eller var mogna att studera när de var yngre. Under dessa år mötte jag många motiverade människor som gav mig fina upplevelser. Och 1980 så var det Göteborg igen som kändes väldigt hemtamt.

Denna gång var det inte lika lätt att få jobb. Jag hade ju behörighet i matematik, fysik och elektroteknik och LR hade tydligen bestämt sig för att inte göra det så enkelt för civilingenjörer att få arbete som lärare så jag fick bara söka tjänster som innehöll dessa tre ämnen. Jag var alltså inte behörig lärare i matematik och fysik. Detta fick man på denna tid överklaga hos regeringen men en välvillig departementssekreterare såg till att ärendet kom upp till beslut före nyår 1980 så en av de sista dagarna före nyår kunde vi posta min ansökan och jag fick en deltidstjänst på Kjellbergska Vuxengymnasiet.1981 började jag på Partille Vuxengymnasium där jag jobbade både del- och heltid fram till pensioneringen 2006. Under senare år har all min undervisning avsett matematik och jag kan säga att det går att lära ut matematik till nästan alla om man bara arbetar metodiskt och försöker förstå var svårigheterna ligger.

I Partille gav rektorn mig förtroendet att utforma och starta den nya utbildningsgrenen ”Naturvetenskapligt basår”, som främst vänder sig till färdiga studenter från andra linjer än naturvetenskaplig eller teknisk. Vuxengymnasiets basår gav tillträde till nästan alla högskoleutbildningar om bara betygen var tillräckligt höga.Det var en stor fördel att veta så mycket om civilingenjörsutbildningen och det arbetsliv som väntade många av mina elever. Nu är jag på heltid mormor och farmor och det tar också sin tid när barnbarnen finns på Irland, i Stockholm och i Höllviken.

Ge aldrig upp studierna när Du väl har kommit in på Chalmers. Det är en bra bas för det mesta och även om det ibland kan kännas svårt så kan svårigheterna nästa alltid övervinnas. Studiemiljön för flickor var på min tid och vad jag förstår av alla mina samtal med flickor vid Chalmers är fortfarande mycket god trots alla negativa skriverier. Idag är acceptansen på arbetsmarknaden för kvinnliga civilingenjörer mycket större än på min tid inte minst genom att männen idag också är hemma för att vara med barnen vilket var sällsynt förr.

Biografi för Gunilla Hjalmers

Jag är född den 18 maj 1941 i Jönköping. Mitt flicknamn var Gawelli och jag är gift med Folke Hjalmers. Vi har fyra barn. Gick på Jönköpings kommunala flickskola 1951-1956 och på Jönköpings HAL 1956- 1960 där jag tog studentexamen. Jag studerade på Chalmers tekniska högskola teknisk fysik 1960-1965 och avlade civilingenjörsexamen 1965. Studerade sedan på Lärarhögskolan, Göteborgs universitet – matematik, fysik och elektroteknik – 1967-1968 och pedagogik påbyggnad höstterminen 1980

1965 anställdes jag på SAAB, Linköping som systemingenjör där jag var till 1967. Sedan påbörjade jag mitt lärararbete först på Polhemsgymnasiet (tekniskt gymnasium)och Nordhemsskolan(högstadiet) där jag gjorde min praktiktermin vårterminen 1968 och sedan Torpskolan, Lerum (högstadiet) vårterminen 1969, Östra Reals Vuxengymnasium 1970-1980, Kjellbergska Vuxengymnasiet vårterminen 1981 samt Partille Vuxengymnasium 1981-2006