Denna notis är sammanfattad av sonen Erik Almqvist.

Ebbe Almqvist är född 1938 i Frykerud, Värmland och kom i sina studier på Chalmers att bli särskilt intresserad av optik och medicinsk teknik åt vilket han helhjärtat ägnade sitt verksamma liv.

Efter examen från Chalmers återvände han till Värmland och började arbeta på Bofors i Karlskoga med medicinsk teknik. Han hamnade så småningom inom den militära robottekniken på grund av sitt optiska kunnande. Följande är ett exakt citat från Ebbe, han berättade om ett tillfälle då han kombinerat ett besök hos min mor som för tillfället arbetade som sjukgymnast i Schweiz med en arbetsresa. ”Vi hade diskussioner med Contraves som var det schweiziska Bofors. Jag var nere på grund av att roboten Bantam användes där nere, en linstyrd robot. Linorna gick av i Schweiz men det gjorde de inte i Sverige. Vi undrade på det så jag åkte ner och kollade och det visade sig att de sköt från alptopparna och neråt, varpå roboten fick en högre hastighet. Vi sköt nerifrån och uppåt. Sen bytte vi linor och sen så funkade det.” (Bantam står för Bofors ANti TAnk Missile.) Ebbe blev sedermera projektledare för siktet till den välkända Robot 70.

Ebbe hade intervjuat Gunnar Dalén, AGAs ordförande, under studietiden, och kanske hade han redan då funderat på att arbeta för AGA. AGA var i mitten av 1960-talet inne i sin mest diversifierade tid med ett brett produktträd. Några år senare skulle ”företagsdoktorn” Ulf af Trolle börja omställningen av AGA från uppfinnarföretag till ett företag med ett fåtal starka kärnverksamheter. År 1969 anställdes Ebbe av AGA, och han skulle bli trogen medarbetare fram till pensioneringen (och i viss mån även därefter).

Ebbe började som projektledare vid AGA Innovation i Täby. I efterhand kan man konstatera att denna enhet kom att utveckla och vässa olika tekniker och produkter så att de skulle kunna konkurrera på marknaden innan verksamheten knoppades av och såldes. Strategin kallas ”dress up the bride”. Detta kan man läsa om i Ebbes artikel Ett företags teknikskiften, AGAs 80 första år. Ebbes bror, civilingenjören och Chalmeristen Hans Almqvist började arbeta på AGA på 1960-talet. Ebbe rekommenderade sin vän och kurskamrat Erik Svantesson för sin bror, Hans anställde Erik och om det kan ni läsa i Erik Svantessons text.

Ebbe arbetade på 70-talet som projektledare inom ett flertal områden. Flera av dem var relaterade till optik. Han var bland annat med om att utveckla nya generationer av Geodimeter (optisk landmätning), Thermovision (värmekamera) samt Gammakamera. Han reste till USA ganska ofta och jag minns den förväntansfulla stämning som rådde då han kom hem. Resorna till USA handlade bland annat om samarbete med NASA inom optik och troligen laser, samt samarbete med gasföretaget Burdox. Verkställande direktören vid Burdox, J.R. Campbell, kom sedermera att bli Ebbes förläggare på 2000-talet. Så mycket mer vet jag inte om Ebbes verksamhet i USA, men för någon uppfinning eller upptäckt fick han livstids hedersmedlemskap i Optical Society of America (www.osa.org). Ebbe skrev om metoder för att använda laser till att mäta miljöförstöring genom fjärranalys i Ambio 1974. Han skrev även en rapport om fjärranalys tillsammans med Sune Svanberg. Han är nu professor vid Lunds Tekniska Högskola och berättar: ”Det var mycket trevligt att samarbeta med Ebbe Almqvist. Min grupp i Lund byggde upp ett mobilt laserradarsystem och jag har jobbat med den typen av teknik nu i många år och med olika tillämpningar, från luftföroreningar till vegetation och historiska byggnader.”

I början på 1980-talet kom Ebbe att bli projektledare för AGAs kryotekniska verksamhet. Kryotekniken går ut på att använda det flytande kvävets egenskaper i olika tillämpningar. Eftersom det flytande kvävet håller minus 196 grader Celsius kan kylan bland annat användas till att göra föremål spröda så att de lättare kan krossas eller malas. Ett exempel på tillämpning fanns vid rengöring av de krokar som karossen hängs upp på vid billackering. De kemikalier som användes för rengöring av krokarna var giftiga och inte särskilt effektiva. Om man istället sänkte krokarna i flytande kväve så krympte färgen snabbare än järnkrokarna, varpå färgen automatiskt krackelerade. Därefter behövdes endast lite blästring. Miljövänligt och enkelt således. Andra tillämpningar fanns bland annat i malning och återvinning av plast och gummi, och inom markfrysning inför tunnelbyggen.

Ebbe verkade som SACO-ordförande på AGA under en längre tid i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet.

Omkring 1988 började Ebbe intressera sig för teknikhistoria och har skrivit i Kosmos, Daedalus, Milestones in Lighthouse engineering och i den stora boken om Fyrar. Ebbe var också mycket aktiv i skapandet av Dalénmuseet i Stenstorp som invigdes 1996 och av Dalenium – ett science center som invigdes år 2001.

Ebbe erbjöds garantipension 1997 och han tog erbjudandet. Ebbe fortsatte till en början samarbetet med AGA som egenföretagare och konsult. Pensioneringen gav Ebbe tid att starta hans största projekt dittills, boken History of Industrial Gases. Denna bok syftar till att belysa både upptäckten av de olika gaserna och hur industrin och tillämpningarna har vuxit fram. Ebbes förläggare J.R. Campbell i Lexington, USA har även tagit in flera artiklar med teman från denna bok i sin tidskrift Cryogas International.

Då Ebbe plötsligt och oväntat gick bort på grund av en hjärnblödning den 31 mars 2008 var han på gång med ytterligare ett bokprojekt, denna gång om hela den svenska teknikhistorien. Materialet finns bevarat men är inte så långt framskridet att vi efterlevande kan sammanställa det till en bok. Min bror och jag är själva mitt i arbetslivet var på sitt håll, jag som jurist och min bror som civilingenjör inom datateknik.

Biografi för Ebbe Almqvist

Ebbe Almqvist född den 14 augusti 1938 i Frykerud. Gift med Gunnel Almqvist född Hansson. Två söner. Avliden den 31 mars 2008.

Studier Studentexamen 1958 vid Solbergagymnasiet i Arvika Matematik, ett betyg vid Göteborgs Universitet före studierna vid CTH Civilingenjörsexamen 1966, teknisk fysik, Chalmes tekniska högskola. Specialiserad inom medicinsk teknik och optik. Företagsekonomi ett betyg 1971

Anställningar Bofors 1966 – 1969 Medicinsk teknik. Projektledare vid utveckligen av siktet för Robot 70. AGA 1969 – 1997 Projektledare vid AGA Innovation 1969 till början av 1980-talet, projektledare vid AGA Process Market Region Europe därefter. – Verksam på 70-talet vid utveckling av geodimeter (geodetic distance meter för landmätning), thermovision (värmekamera), infrarödteknik, gammakamera, remote sensing (fjärranalys bl.a. för mätning av immisioner). – Facklig ordförande för SACO vid AGA under slutet av 1970- och början av 1980-talet. – Ansvarig på 1980-talet och 1990-talet för AGAs kryoteknik (tillämpningar för flytande kväve, – 196 C). – Under 1990-talet även aktiv som författare i teknikhistoria inom AGAs verksamhetsområde, AGAs representant vid skapandet av Dalénmuseet över AGAs grundare Gustaf Dalén.

Egenföretagare med företaget Ebbe Almqvist Consulting 1997-2008. Under denna tid bl.a. författare till boken “History of Industrial Gases”, Kluwer Academic 2003 / Plenum Publishers, New York, 472 sidor.

För familjerna Almqvist och Cronsioe, sammanfattat av Erik Almqvist.