Jag föddes i Nybro 1940 och tog studentexamen 1959 vid Kalmar Högre Allmänna Läroverk. 1965 började jag på Chalmers, teknisk fysik, och blev färdig civilingenjör i januari 1965. Månaden därefter anställdes jag på Stora Kopparbergs hårdmetallforskningslaboratorium i Söderfors där jag var kvar till juli 1968. Under tiden i Söderfors påbörjade jag licentiatstudier i konstruktionsmaterial för Hellmuth Fischmeister, som dels var min chef på laboratoriet, dels hade tillträtt en professur på Chalmers. Från januari 1969 hade jag min arbetsplats på Institutionen för Konstruktionsmaterial i Göteborg. I december 1970 avlade jag teknologie licentiatexamen, i mars 1972 teknologie doktorsexamen enligt den nya examinationsordning som just trätt ikraft. Avhandlingens titel var “A study of pre-fracture deformation of the WC-Co composite material”. Efter doktorsexamen anställdes jag vid Saab-Scanias materiallaboratorium i Linköping. I september 1989 utnämndes jag till oavlönad docent vid Universitetet i Linköping. Utnämningen till Specialist i metalliska material vid Saab-Scania skedde i mars 1990.

Från september 1995 ingick Materiallaboratoriet i det nybildade företaget CSM Materialteknik AB, där jag stannade till min pensionering i oktober 2005.

Biografi för Bernt Jaensson

Född 1940 i Nybro Studentexamen 1959 vid Kalmar Högre Allmänna Läroverk Civilingenjörsexamen jan 1965

Anställd vid Stora Kopparbergs hårdmetallforskningslaboratorium i Söderfors feb 1965 – juli 1968 Licentiat/doktorandstudier vid Institutionen för Konstruktionsmaterial I, CTH, aug 1968 – mars 1972 Teknologie licentiatexamen dec 1970 Teknologie doktorsexamen mars 1972 Avhandlingens namn: A study of pre-fracture deformation of the WC-Co composite material Anställd vid Saab-Scanias materiallaboratorium, Linköping, okt 1972 – aug 1995 Utnämnd till oavlönad docent vid Universitetet i Linköping sept 1989 Utnämnd till Specialist i metalliska material vid Saab-Scania mars 1990 Anställd vid CSM Materialteknik AB, Linköping, sept 1995 – okt 2005