Från Smedhalva till ett halvt liv med mät och reglerteknik

Jag heter Anders S. Eriksson och föddes 1929-11-30 i Morgårdshammar. Familjen flyttade 1934 till Nyhammar. Efter 7-årig folkskola fick jag anställning på Nyhammars Bruks mekaniska verkstad, som ‘Smedhalva’. Företagets produkter var huvudsakligen maskiner för Gruvor och Anrikningsverk. Jag fick cirkulera på de flesta avdelningarna och lärde mig sköta verktygsmaskiner. De sista åren fick jag montera ihop maskiner, för min del skakbord för Wolframgruvorna, Yxsjöberg. När jag efter 9 år slutade klassades jag som Yrkesskicklig Filare. Nästa anhalt: Asea Ludvika Transformatortillverkningen. Jag fick börja, som hjälpare vid montage av Ugnstransformatorer. Därpå monterade jag och Nisse Danielsson transformatorer för 380 kV-systemet i 2 år. Varje station består av 4 enfas trafos som kopplas i Y eller Delta. Det finns bland andra en station norr om Göteborg.

Nu hade jag kommit in på Elområdet. Då behövde jag en utbildning. Jag börjar med en: Teknisk elementarkurs på KPS i Kristinehamn specialdesignad för att tentera in på Tekniskt Gymnasium. Jag tenterade in på gymnasiet i Örebro. Efter 3 år på elkraftlinjen stod jag åter för ett val. Ännu en gång visste jag att jag måste löpa linan ut. Det blev Chalmers teknisk fysik. 1965 avlade jag min civilingenjörsexamen och fick anställning på Sandvik AB, Elektriska avdelningen. Sandvik AB uppdelades1981 i ett antal bolag. Elektriska avdelningen tillhör sedan dess AB Sandvik Steel inom koncernen Sandvik AB.

Jag började som reglertekniker på elektroniksektionen.1965 till 1967 var jag driftingenjör på en av de två elkraftsektionerna och hade ansvar för drift och underhåll och mindre nymontage inom Elektrostålverk, Götvalsverk, Ämnesbehandling, Varmbandverk, Kallvalsverk för band, Härdning, Gjuteri, Mekanisk verkstad samt Ångkraftstation Jag arbetade under denna tid med: Högspänningsfördelningar 10 kV, 6 kV samt 3 kV, lågspänningsfördelningar 500 V och 380/220 V, motordrifter för valsverk 5 kV och 500 V. Värmningsutrustning för ugnar. Automatikutrustningar för allehanda maskiner. Belysning och ventilation för byggnader. Elutrustning för kranar och traverser. Ytterbelysning. 1969 till 1983 arbetade jag på elektroniksektionen. 1974 blev jag chef för sektionen. Under denna tid hade jag ansvar för drift och underhåll av elektronikutrustningar. Däribland ingick också kraftelektronik med bl.a. ca 600 strömriktare i storlekar från 220 V, 10 A till 1 200 V, 5 000 A. Jag arbetade under överinseende av dåvarande avdelningschefen Wilhelm Bobeck. 1983 blev jag chef för Elektriska avdelningen med ansvar för distribution av elkraft inom Sandvik AB i Sandviken, drift och underhåll av elutrustningar, projektering av nyanläggningar samt montage inom AB Sandvik Steel. Detta har jag varit fram till pensionen 1994. 1984 fick jag allmän behörighet som elinstallatör.

Biografi för Anders Eriksson

Anders Eriksson är född 1929-11-30 i Morgårdshammar. Efter 7-årig folkskola fick han anställning på Nyhammars Bruks mekaniska verkstad, som ‘Smed halva’ där han arbetade i nio år. – 1953 flyttade han till Asea Ludvika Transformatortillverkningen och 1957 började han efter en del förberedande kurser läsa till ingenjör på tekniska gymnasiet i Örebro där han avlade examen 1960. 1960 började han på teknisk fysik på Chalmers och avlade civilingenjörsexamen 1965. 29-3-1965 fick han anställning på Sandvik AB, Elektriska avdelningen. Sandvik AB som sedan 1981 tillhör AB Sandvik Steel inom koncernen Sandvik AB.1.9.1969 till 1.9.1983 arbetade han på elektroniksektionen. 1.1. 1974 blev han chef för sektionen. 1.9.1983 blev han chef för Elektriska avdelningen, vilket han har varit fram till pensionen 1994. 19.11.1984 fick han allmän behörighet som elinstallatör