Tre välrenommerade herrar i universitetsvärlden har för andra året i rad gjort en rangordning bland Sveriges högskolor och universitet – Svensk Universitetsranking 2008. Den är baserad på data som rör t.ex. antal förstahandssökande per antagen, andel disputerade lärare, antal studenter per lärare, forskningsanslag per disputerad lärare och bibliotekets andel av totala omslutningen samt studentomdömen. De fyra första är Handelshögskolan Stockholm, Karolinska institutet, Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet. Chalmers hamnar på plats fem. Noterbart är att nischade lärosäten dominerar toppen av listan och att Chalmers ligger på 16 plats om man bara skulle se på faktorn studentomdömen. Detta är ytterst allvarligt då dagens studenter är en viktig länk att berätta för kommande studenter och sina arbetsgivare att Chalmers är ett gott lärosäte att studera vid. Enda trösten är väl att KTH är nia totalt och ligger på 29 plats när det gäller studentomdömen. MEN det var inte detta jag skulle ta upp utan snarare problemet att rankingen ovan inte visar faktiskt kvalitet utan snarare speglar politiskt bestämda förutsättningar för verksamhetens bedrivande genom tilldelade resurser, tilldelade rättigheter och lärosätets ålder. Rektor vid Högskolan i Halmstad, Romulo Enmark har gjort en sådan korrigering av Universitetsrankingen 2008 och man finner ånyo Handelshögskolan, Sveriges lantbruksuniversitet och Karolinska institutet bland de fem bästa men Lund är ersatt av Linköpings universitet och Chalmers klättar en placering. Noterbart är att denna lista på ett sätt berättar för oss skattebetalare vad en krona ger bäst utdelning. Universitetsrankingen 2008 berör också två andra aspekter: jämn könsfördelning och rekrytering av studenter med utländsk bakgrund och/eller föräldrar som inte har högskolebakgrund. I den rankingen hamnar Chalmers tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och Handelshögskolan i absoluta botten (plats 28 av 30). Oavsett vad man tycker om ranking – speciellt när den enbart speglar förutsättningarna för det som rankas och inte den faktiska kvalitén så utgången är given på förhand – så skäms jag med de som borde skämmas över plats 28.

Peter Apell